Babcie (z Dziadkiem) w locie.

Od lutego 2018 r rozpoczął się projekt realizowany przez  grupę seniorów-artystów pod wdzięczną nazwą "Babcie z Dziadkiem w locie". Fundacja CONVIVO wsparła grupę artystów-amatorów i przyjęła na siebie zadania organizacyjne projektu. Na działania projektowe udało się pozyskać środki z bużdetu Miasta Łodzi. Projekt złożony w konkursie do Wydziału Kultury UMŁ uzyskał wsparcie finanosowe. Zakończym jego realizację w listopadzie 2018 r.

Od lutego 2018 r rozpoczął się projekt realizowany przez  grupę seniorów-artystów pod wdzięczną nazwą "Babcie z Dziadkiem w locie". Fundacja CONVIVO wsparła grupę artystów-amatorów i przyjęła na siebie zadania organizacyjne projektu. Na działania projektowe udało się pozyskać środki z bużdetu Miasta Łodzi. Projekt złożony w konkursie do Wydziału Kultury UMŁ uzyskał wsparcie finanosowe. Zakończym jego realizację w listopadzie 2018 r.

Babcie (z Dziadkiem)  w locie  to projekt w którym grupa łódzkich seniorów 60+ we współpracy i  pod auspicjami  Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO w  Łodzi,  prowadzić będzie aktywność w zakresie amatorskiej działalności artystycznej  oraz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej na terenie Łodzi.  

Seniorzy, mający ponad 8-letnie  już doświadczenie wolontariackiej pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi , będą realizować przedstawienia artystyczne dla dzieci w oparciu o napisane dla nich autorskie  utwory. Zadanie realizowane będzie  w wybranych przedszkolach, szkołach, bibliotekach publicznych,  do których seniorzy zostaną zaproszeni, ale też w  innych placówkach działających  w zakresie edukacji i kultury, z uwzględnieniem  placówek integracyjnych oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Miejscem przygotowań do realizacji zadania będzie Pałac Młodzieży im. J.Tuwima przy al. Wyszyńskiego 86 w Łodzi, odbędzie się tu również jedno przedstawienie dla dzieci i jedno dla dorosłych.  Działania seniorów wspierać będzie Fundacja CONVIVO oraz zaproszeni do współpracy specjaliści - trenerzy, którzy będą prowadzić warsztaty dla Babć (z Dziadkiem) w locie, co pozwoli  na pogłębianie umiejętności i zainteresowań artystycznych seniorów, budowanie więzi wewnątrz  i międzypokoleniowych  (seniorzy-dzieci, seniorzy-trenerzy), rozwój kompetencji  społecznych oraz integrację środowiskową seniorów.

Z uwagi na to, iż Babcie (z Dziadkiem) w locie opracowują przedstawienia  wyłącznie na bazie swoich utworów, piszą  wciąż nowe wiersze i bajki (również pod wpływem „zamówień” dzieci) istnieje  konieczność stałego dokształcania się i pracy z trenerem - specjalistą z zakresu literaturoznawstwa  i językoznawstwa. W projekcie  będzie to realizowane poprzez warsztaty (10 spotkań) prowadzone dla seniorów przez dr hab. Beatę Śniecikowską, prof. PAN-u. Warsztaty obejmować będą także  pisanie dla dorosłych (novum dla Babć), ponieważ w Projekcie zaplanowane są także występy dla publiczności senioralnej. 

W celu kształcenia i podnoszenia swoich umiejętności artystycznych, w szczególności aktorskich,  seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach z aktorem profesjonalistą, we współpracy z pracownią form teatralnych Pałacu Młodzieży w Łodzi (10 spotkań warsztatowych).   W okresie realizacji zadania grupa seniorów planuje dać 15-16  przedstawień,w tym 11 dla dzieci oraz 4-5  dla dorosłych. 

 

 

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi